Startblad mpc terbankwebsitecontactene-mail
Startblad
startblad
Werking
Clienten
Personeel
Vormingsaanbod
Email
Serendipity.be
    Medisch Pedagogisch Centrum - TERBANK
 
 
 
 
 
 
 
 
WELKOM

 Voor jullie warme steun, bijdragen en sympathie aan MPC Terbank.

MPC Terbank is een Multifunctioneel Centrum (MFC) dat gepaste antwoorden biedt op zorgvragen voor:
  • verblijf
  • dagbesteding tijdens schooluren,
  • buitenschoolse dagopvang,
  • kortdurend logeren
  • ambulante begeleiding in gezinnen.
De 11 leefgroepen garanderen de mogelijkheid op een flexibel verblijf. 4 zijn gelokaliseerd op de centrale site en 7 leefgroepen zijn decentraal gehuisvest in Heverlee. Naast dit residentieel aanbod voorziet de dienst AttrAktief in schoolaanvullende activiteiten. Deze dienst zet in op vrije tijd, op naschoolse dagopvang en dagbesteding, op semitherapeutische sessies en zelfs op het inrichten van logeerweekends. De ambulante dienst tenslotte begeleidt 40 kinderen en jongeren in de thuisomgeving.

Tijdens de vakantiemaanden 2015 verhuisden de leefgroepen ´t Zuid, het Westerhuis en de Kubus en de ondersteunende diensten naar de nieuwbouw. In het historisch gebouw "Priorij Ter-Bank" heeft ondertussen de School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank haar intrek genomen.

De bouw van de bijkomende 4de leefgroep is volop aan de gang. Bijgevolg blijft de Terbank site een bouwwerf. Tegen eind 2016 is de volledige nieuwbouw afgewerkt.

Door al deze grondige veranderingen in onze werking is onze website toe aan een "nieuwbouw ". De huidige webstek werd wat ingekort en we verontschuldigen ons alvast voor informatie die niet meer helemaal klopt. Tegen eind 2016 wordt een totale nieuwe site verwacht.

Ondernemingsnummer: 0408377126
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Erkenningsnummer: 097 001